Danas je 4. 4. 2015. 4+4=8 2+0+1+5=8 Osmica dominira, pa danas ljudi mogu da budu okrutni, manje osetljivi, ali i nasilni i pohlepni. Čuvajte se onih koji preko vas mogu doći do nekih finansijskih rezultata. Takvi ljudi